Europski program razmjene za poduzetnice/ke

Erasmus za mlade poduzetnice/ke prekogranični je program razmjene koji pruža priliku mladim i obećavajućim poduzetnicama/ima da uče od iskusnih poduzetnica/ka koje upravljaju manjim firmama u drugim zemljama.

Iskustva se razmjenjuju tokom boravka kod iskusne/og poduzetnice/ka koji novoj/om poduzetnici/ku pomaže steći potrebne vještine za vođenje manje firme. Hostu se pružaju novi pogledi na njezinu/njegovu firmu, kao i prilika da sarađuje s inozemnim partnerima i uči o novim tržištima.


Ko može učestvovati?

Nove poduzetnice/i koji su odlučile/li pokrenuti vlastiti posao ili su ju već pokrenuli unutar protekle tri godine;

Iskusne/i poduzetnice/i koje su vlasnice/i ili vode malo ili srednje poduzeće u jednoj od zemalja učesnica.


Mogu li učestvovati kao start-up poduzetnica/ik

Možete učestvovati u programu kao nova/i poduzetnica/ik pod uvjetom: 

  • da ste se odlučili osnovati firmu prema perspektivnom poslovnom planu;
  • da ste pokrenuli vlastitu firmu unutar posljednje 3 godine.

Vaša (buduća) firma ili aktivnost može pripadati bilo kojem sektoru, a dobna granica ne postoji.  

Međutim, morate i:

  • imati prebivalište u jednoj od zemalja učesnica;
  • imati konkretnu projektnu ili poslovnu ideju koja će se odraziti u Vašem poslovnom planu;
  • biti motivirani i predani saradnji tokom Vašeg boravka kod iskusne/og poduzetnice/ka iz druge zemlje; biti spremni doprinijeti razvoju poslovanja poduzetnice/ka hosta i staviti svoje vještine i sposobnosti na raspolaganje;
  • biti spremni na dodatne izdatke uz financiranje iz programa kako bi pokrili troškove svog boravka u inostranstvu.

Mogu li se prijaviti kao poduzetnica/ik host/domaćin?

Kao poduzetnca/ik host možete učestvovati u programu pod uvjetom da:·

  • imate prebivalište u jednoj od zemalja učesnica
  • ste vlasnica/k ili vodite malo ili srednje preduzeće ili ste osoba koja ima direktne veze s poduzetništvom na nivou malog ili srednjeg preduzeća
  • vodite preduzeće više od 3 godine
  • ste voljni podijeliti svoje znanje i iskustvo s novom/im poduzetnicom/kom i biti joj/mu mentor

Koji su koraci i šta sve trebate znati da biste se registrovali?


Priprema aplikacije

Uvjerite se da ispunjavate kvalifikovane kriterijume i minimalne standarde.

Također, provjerite da li ste pripremili neophodne obavezne informacije (nprbiznis plan, CV, pismo motivacije…) za validaciju vaše prijave.

Prilikom prijave odaberite Žene za Žene International za aktivnu lokalnu kontakt tačku u zemlji prebivališta.


Pronalazak odgovarajuće HE

Nakon što se prihvati Vaša prijava, imat ćete pristup on-line bazi novih poduzetnica/ka i poduzetnica/ka hostova/domaćina koji također učestvuju u programu.

Lokalna kontakt tačka s kojom sarađujete odgovorna je za kontakt s partnerima te će Vam pomoći u pronalasku partnera.


Priprema i potpis ugovora

Uključene strane (npr. nova/i poduzetnica/ik, poduzetnica/ik host/domaćin i njihove nadležne lokalne kontakt-tačke) sastavit će „Izjavu o prihvatanju obaveza i održavanja kvalitete” koja će se sastojati od opisa radnog/edukativnog projekta, zadataka, odgovornosti, isporuka, finansijskih uslova i pravnih strana razmjene.


Realizacija

Obavit ćete razmjenu u jednom od termina koji Vam odgovara i morat ćete ispuniti obrazac kako bi nam dali povratnu informaciju.

Nadležne lokalne kontakt-tačke pratit će koliko se kvalitetno odvijaju aktivnosti i dati ocjenu rezultata.


Javite nam se i postanite i Vi dio programa internacionalne razmjene Evropske Unije „Erasmus za mlade poduzetnice/ke“!